Sự thật đằng sau những câu đối hán nôm được coi là nét đẹp Việt

Tư vấn sản phẩm 09/04/2021
Một trong những thứ hay có trong dịp lễ tết được các ông đồ cho chữ tại các chùa chính là câu đối hán nôm , đó là một nét văn hóa của người dân Việt Nam từ thời cổ xưa, bởi ngày xưa ông đồ rất được coi trọng vì là người hiểu biết và là những người tri thức hiếm có. Việc xin được chữ của ông đồ vô cùng khó khăn thời ngày xưa vì đó được coi là một niềm vinh dự của nhà nào đó bởi câu đối mà ông đồ cho sẽ giúp cho họ có được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.
Vẫn là nét đặc trưng đó thì câu đối hán nôm được sử dụng rộng rãi hơn, không chỉ những ngày lễ tết mà nó còn được nhiều nhà sử dụng treo ở hai bên của bàn thờ tạo không gian thờ không những đẹp mà còn đem lại sự phát tài phát lộc, bình an cho gia đình của gia chủ.
Có rất nhiều câu đối hán nôm hay mang ý nghĩa đặc biệt, dưới đây là những câu Hán Nôm hay nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn:
1.Chữ và âm Hán
大雅云亡綠水青山誰作主
老成凋謝落花啼鳥總傷神
Đại nhã vân vong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ
Lão thành điêu tạ, lạc hoa đềđiểu, tổng thương thần.
Bậc đại nhã chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ,
Người lão thành khô héo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.
Chữ và âm Hán
掛劍若為情黃菊花開人去後
思君在何處白楊秋凈月明時
Quải kiếm nhược vi tình, hoàng cúc hoa khai nhân khứ hậu
Tư quân tại hà xứ, bạch dương thu tịnh nguyệt minh thời.
Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nở khi người khuất
Nhớ ông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng.
 1. Chữ và âm Hán
  懿德傳諸鄉里口賢慈報在子孫身Ý đức truyền chư hương lý khẩu
  Hiền từ báo tại tử tôn thân.
  Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã
  Hiền tài báo đáp khắp cháu con.
  Chữ và âm Hán
  瓊簫響寂三千界
  玉鏡粧空十二樓
  Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới
  Ngọc kính trang không thập nhịlâu
  Vắng lặng quỳnh tiêu tam thiên giới
  Quạnh hưu gương ngọc thập nhị lâu
  Chữ và âm Hán
  恚質蘭姿歸閬苑
  瓊林玉樹繞庭階
  Huệ chất lan tư qui lãng uyển
  Quỳnh lâm ngọc thụ nhiễu đình giai.
  Huệ đẹp lan thơm vềlãng uyển,
  Rừng quỳnh cây ngọc quẩn sân thềm.
  Chữ và âm Hán
  駕鶴九霄懷素履
  乘鸞三島憶芳蹤
  Giá hạc cửu tiêu hoài tốlý
  Thừa loan tam đảo ức phương tung.
  Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ
  Theo loan về ba đảo nhớ gót xưa.
 2. Chữ và âm Hán長留壺範型千古自有龍章報九泉
  Trường lưu hồ phạm hình thiên cổ
  Tự hữu long chương báo cửu tuyền.
  Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ
  Long chương tự có báo cửu tuyền.
  Chữ và âm Hán
  貞靜擬歌黃髮頌
  逍遙竟去白雲天
  Trinh tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng
  Tiêu dao cánh khứ bạch vân thiên.
  Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát
  Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân
 3. Chữ và âm Hán懿德難忘流淚血慈恩未報饒愁腸
  Ý  đức nan vong lưu lệ huyết
  Từ vân vị báo nhiễu sầu trường.
  Đức hạnh khó quên lưu huyết lệ
  Ân từ chưa báo khổ tâm sầu.
  Chữ và âm Hán
  子息祗依青鬢母
  孫枝還賴白頭人
  Tử tức chi y thanh mấn mẫu
  Tôn chi hoàn lại bạch đầu nhân.
  Con gốc nương nhờ xanh tóc mẹ
  Cháu cành trông cậy trắng đầu ông
  Chữ và âm Hán
  鶴馭瑤臺秋月冷
  鵑啼玉砌隴雲飛
  Hạc ngự giao đài thu nguyệt lãnh
  Quyên đềngọc thếlũng vân phi
  Hạc ngự đài tiên trăng thu lạnh
  Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay.
  Chữ và âm Hán
  靜夜鳥鳴悲月色
  長年雞警付花塵
  Tĩnh dạ điểu minh bi nguyệt sắc
  Trường niên kê cảnh phó hoa trần
  Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt
  Năm dài gà gáy mặc bụi hoa.
 4. Chữ và âm Hán女宗靡依痛深戚里母範何恃淚滴慈為
  Nữ tông mị thống thâm thích lý
  Mẫu phạm hà thị lệ trích từ vi.
  Dâu hiền thôi hết cậy, đau đớn thâm tình thích lý
  Mẹ thảo chẳng còn nhờ, lệ rơi lã chã từ vi
  Chữ và âm Hán
  青信來王母歸時環珮冷
  玉簫聲斷秦娥去後鳳樓空
  Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh
  Ngọc tiêu thanh đoạn, Tần nga khứ hậu phượng lầu không.
  Thanh điểu truyền tin, Vương Mẫu vềrồi, vòng ngọc lạnh
  Ngọc tiêu đứt đoạn, Tần nga ly biệt, phượng lầu không.
  Chữ và âm Hán
  柏操千磨無改翠
  松齡百劫有餘青
  Bách tảo thiên ma vô cải thúy
  Tùng linh bách kiếp hữu dư thanh.
  Bách dẫu nghìn mài không đổi thắm
  Tùng già trăm kiếp vẫn thừa xanh.
 5. Chữ và âm Hán北苑花飛寒繐帳西窗月落冷深閨
  Bắc uyển hoa phi hàn huệ trướng
  Tây song nguyệt lạc lãnh thâm khuê.
  Uyển bắc hoa bay màn trướng lạnh
  Song tây nguyệt lặn chốn khuê mờ.
  Chữ và âm Hán
  形單影隻經三世
  志潔行芳越百年
  Hình đơn ảnh chích kinh tam thế
  Chí khiết hành phương việt bách niên.
  Hình đơn bóng lẻ qua tam thế
  Chí sạch làm hay vượt bách niên.
  Chữ và âm Hán
  靡他矢志扶黃口
  惟此甘心到百頭
  Mỵ tha thỉ chí phù hoàng khẩu
  Duy thử cam tâm đáo bạch đầu.
  Chí thềchẳng khác phù con trẻ
  Lòng quyết không sai đến bạc đầu.
  Chữ và âm Hán
  節難移方鐵石
  堅操不改耐冰霜
  Hình tiết nan di phương thiết thạch
  Kiên thao bất cải nại băng sương.
  Vững chí khôn dời niềm sắt đá
  Kiên tâm chẳng cải mặc băng sương.
  Chữ và âm Hán
  鸞分十載雲中舞
  鶴別三更月下鳴
  Loan phân thập tải vân trung vũ
  Hạc biệt tam canh nguyệt hạ minh.
  Trong mây loan múa phân thập tải
  Dưới nguyệt hạc kêu biệt tam canh.
  Chữ và âm Hán
  獨鶴猶經深夜雪
  孤鸞且耐永霄霜
  Độc hạc do kinh thâm dạtuyết
  Cô loan thả nại vĩnh tiêu sương.
  Lẻ hạc còn qua đêm sâu tuyết
  Đơn loan lại chịu cảnh sương mây.
  Chữ và âm Hán
  禪房冷靜三更月
  文室虛明牛夜燈
  Thiền phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt
  Văn thất hư minh ngưu dạ đăng.
  Thiền phòng lạnh vắng tam canh nguyệt
  Văn thất quang không ngưu dạ đăng.
  Chữ và âm Hán
  流水行雲談貝葉
  清風明月憶曇花
  Lưu thủy hành vân đàm bối diệp
  Thanh phong minh nguyệt ức đàm hoa.
  Nước chẩy mây trôi đàm lá quý
  Gió lành trăng sáng tưởng hoa mờ.
 6. Chữ và âm Hán彈指不聞花雨落轉頭猶見月潭清
  Đàn chỉ bất văn hoa vũ lạc
  Chuyển đầu do kiến nguyệt đàm thanh.
  Đàn ngọt chẳng nghe mưa hoa rụng
  Ngoảnh đầu còn thấy nguyệt ao trong.
  Chữ và âm Hán
  石上月光留化跡
  瓶中連影散餘香
  Thạch thượng nguyệt quang lưu hóa tích
  Bình trung liên ảnh tản dư hương.
  Trên đá trăng soi lưu dấu tích
  Trong bình sen bóng tản hương thừa.
  Chữ và âm Hán
  深院落藤花石不點頭龍不語
  殘經凋貝葉香無飛篆磬無聲
  Thâm viên lạc đằng hoa, thạch bất điểm, đầu long bất ngữ;
  Tàn kinh điêu bối diệp, hương vô phi, triện khánh vô thanh.
  Viện thẳm rụng hoa đằng, đá chẳng điểm, đầu rồng chẳng nói;
  Kinh tàn xăm lá quí, hương không bay, triện khánh không thanh.
  Chữ và âm Hán
  華表鶴歸留素影
  玉屏仙去剩丹邱
  Hoa biểu hạc qui lưu tố ảnh
  Ngọc bình tiên khứ thặng đan khưu.
  Hoa nổi hạc về lưu ảnh lụa;
  Bình ngăn tiên vắng lẻ gò đan
  Chữ và âm Hán
  風過林空花滿地
  丹成爐在火無煙
  Phong quá lâm không hoa mãn địa;
  Đan thành lô tại hỏa vôyên.
  Gió qua rừng trống hoa mãn địa
  Đan thành lò tại hỏa vô yên.
Vậy là chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn một số câu đối hán nôm hay nhất. Hy vọng rằng bạn sẽ chọn được cho mình câu đối đẹp nhất mang ý nghĩa tươi đẹp đến cho gia đình bạn.

Tư vấn sản phẩm liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.